Codziennie posyłany jesteś jak owca między wilki….

Oto Cię was posyłam jak owcĘ między wilki.
Bądź  więc roztropny jak wąż, a nieskazitelni jak gołęb!

Synu każdego dnia od nowa zaczynasz swoją drogę, stając pod Moim sztandarem decydujesz się na walkę, wybierając Mnie często zmuszony jesteś przeciwstawiać się światu, jego modom, zachowaniom, dążeniom. Codziennie posyłany jesteś jak owca między wilki. Dlatego musisz być roztropny i nieskazitelny. Być roztropnym to pamiętać o przeszłości i umieć z niej wyciągać wnioski, patrzeć na rzeczywistość w Moim Świetle. Czasami widzisz tylko to, co chciałbyś widzieć, a nie potrafisz dojrzeć tego, czego z lęku albo wstydu wolałbyś nie widzieć. Być roztropnym, to znaczy być otwartym na pouczenia innych ludzi, aby usłyszeć to, co ktoś chce ci powiedzieć i abyś umiał wyciągać z tego wnioski. To umiejętność rozeznawania przyczyn różnych zdarzeń i zdrowy osąd rzeczywistości, umiejętność przewidywania, zapobiegliwość. Musisz być jak wąż, który na terenie, którego nie zna, bada swoje otoczenie ostrożnie i ze szczególną uwagą, aby w razie zagrożenia móc natychmiast uciec. Ale aby osiągnąć tę cnotę musisz być nieskazitelny jak gołąb, czyli czysty i prosty. Twoja wiara, droga za Mną, ma być bez obłudy, bez szukania własnych korzyści, własnego ja. Tylko wtedy dasz się prowadzić Mojemu Duchowi, i tylko wtedy z Pasterzem u boku przetrwasz między wilkami. Tylko wtedy gdy będą cię prześladować, Ja będę z tobą i przy tobie, i Ja będę mówił za ciebie.

Synu “«Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa – jak jego pan. Jeśli pana domu przezwali Belzebubem, to o ileż bardziej nazwą tak jego domowników. Nie bójcie się więc ich! Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie». (Mt 10, 24-33)

Jezu, jakże wielu troszczy się o własne ciało, o swój wygląd, a jak niewielu martwi się swoją duszą. Ty zaś przestrzegasz mnie nie przed tym, co duszę i ciało może zatracić w piekle. Jezu, jakże osądy człowieka są nieraz osczercze i niesprawiedliwe. Ale Ty przechodziłeś przez to samo, wiec i ja idąc za Tobą wolny od tego nie będę. Jezu, mogę być wyzywany, oczerniany, pomawiany podobnie jak Ty , naucz mnie jednak, aby nie liczyła się ludzka opinia, lecz prawda skrywana w sercu, którą tylko Ty znasz. Kiedyś w rozmowie ktoś mi zwrócił uwagę, że to się tylko tak mówi, iż jesteś obok, że człowiek stara się być uczciwym ze względu na Ciebie. Ja jednak mam w pamięci inne słowa, te, które spisane są w Dziejach Apostolskich dotyczące Ananiasza i Safiry, oni to kłamiąc, nie ludziom sklamali, lecz samemu Bogu. Dlatego pragnę mieć stale na uwadze Ciebie i Twoje polecenia, a nie to, co ludzie mówią. Chcę żyć w Prawdzie i w Świetle ze względu na Ciebie, na to, że za Tobą podążam, ze względu na to Że jestem dzieckiem Bożym. Niech żadne ludzkie słowo nie obedrze mnie z godności, jaką mam w oczach Twoich. Nie zaprę się Ciebie, mój Panie, nie mogę, bo patrząc w swoją przeszłość musiałbym zapomnieć o wszystkim, co dla mnie zrobiłeś, musiałbym zapomnieć o Twojej obecności i działaniu w moim życiu, o Twoim prowadzeniu, opiece, ratowaniu niejednokrotnie zdrowia i życia. Zapierając się i mówiąc. jak Piotr “nie znam tego człowieka”. okłamywałbym świadomie siebie samego. raniąc przy tym Twoje Serce, nie daj. Panie. aby to przyszło kiedykolwiek na mnie.

Advertisements